Index voor essays op  http://www.svestdijk.nl

laatste toevoeging 17-01-2022 - bovenaan

 

Mens machine fascisme - De sleutel, 1937

A. Roland Holst en de Kelten - fragment uit Zuiverende Kroniek

Virtuoze gedachtenvlucht - Fragment, over Belcampo.

De grootheid van Judas

Drie wijzen uit het westen

Over satire

Strijd en vlucht op papier

Het Suezkanaal en de Krim

Fragmenten uit Toekomst der religie : 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Over Willem Frederik Hermans 1, 2, 3

Dorp van de donder

Over Edgar Allan Poe

Over Denis Saurat

Over Hieronymus Bosch

Over Hugo Claus

Over Gerard van het Reve

Over verkiezingen en politici

Over vertalen van gedichten

De Poolse ruiter

Uit Muiterij tegen het etmaal, het naakte bestaan

Met Sem Dresden, voorwoord van Marionettenspel met de dood

Was Hitler een afgezant van de Duivel?

 

Volgorde van versregels

‘Reeds eenige tijd was het mij opgevallen, dat men een grooter effect aan klankschoonheid bereikt door een versregel, waarin het sterkste accent op het rijmwoord ligt, te laten volgen door een regel, waarin het sterkste accent ligt op de aan het rijmwoord voorafgaande heffing, dan andersom. Door een opeenvolging als

wat gij gehoord, gezegd hebt of geschréven, (a)
tot studie en bespiegling thúis gebleven, (b)

wordt men “aangenamer” aangedaan dan wanneer men de volgorde van deze twee regels omwisselt. Zoo markant leek me, in alle voor mij onmiddellijk bereikbare gevallen, dit verschil, dat ik, onbesuisd genoeg, reeds naar een verklaring zocht voordat ik nog aan een objectief “onderzoek” toe was, dat het verschijnsel los zou maken van mijn subjectieve smaak.'

Uit Panopticum, Forum 1934