Opvoeding

 

Wat de religieuze inslag van deze psychologische opvoeding betreft zal men er goed aan doen de leerling niet dadelijk met abstracties op het lijf te vallen, doch alles zo concreet en zakelijk mogelijk te behandelen aan de hand van eenvoudige symbolen, die hij moet leren ‘duiden’ – dit vermogen tot zelfstandige duiding van spontaan opduikende symbolen is zelfs het meest waardevolle wat men hem op zijn levensweg meegeven kan, want hij is dan in staat om op eigen krachten verder te evolueren en de richtlijnen van de opvoeding die hij genoot voor zelfopvoeding te benutten. Iedere dogmatiek is daarbij uit den boze – maar ook iedere antidogmatiek, in de zin van een streng uitbannen der metafysische religie.

Eerste druk 1947, dit citaat uit de Meulenhoff editie, 1992.

geplaatst op 6 november 2004, n.a.v. de moord op Theo van Gogh