Un fou chasse l’autre, de Simon Vestdijk
Traduit de néerlandais par Spiro Macris

Le sujet est l’un des plus dramatiques qu’on puisse imaginer: les premiers symptômes de la maladie mentale, constaté par ses proches chez un adolescent. L’ écrivain néerlandais qui écrivit ce livre en 1946 ait exercé la médecine jusqu’en 1932: son expérience l’aide à décrire avec sûreté et minutie l’étiologie et les manifestations de la schizofrénie telles qu’on les connaissait à son époque. Il est l’auteur d’une oeuvre poétique considérable et de nombreux romans où il observe toujours les symptômes de l’isolement, le poids des relations familiales et le volonté de s’en libérer.

Ici, il met en place les assises de ce qui existe, aime et agit autour du jeune Eddie: la famille, la ville, ses rues, ou encore l’excistence bien réelle d’un lointain cousin récemment interné. Le reste, tout le reste, c’est ce qui se passe en lui en finit par le terrasser. Les hallucinations se succèdent. On pourra y déceler l’influence des surréalistes, par exemple dans la présence obsédante d’un parapluie démonique, mais Vestdijk n’imite personne, c’est bien de lui que jaillit l’incroyable brutalité de certaines scènes, le rôle ambigu de la mère dans les constructions de son enfant et cette sorte de fraternité qui le rapproches du cousin qui l’a précédé en enfer.

Par J.S. dans Le MondeHet onderwerp is een van de meest dramatische die men zich denken kan:de eerste
symptomen van een geestesziekte van een adolescent, geconstateerd door zijn
naaste familieleden. De nederlandse schrijver die dit boek schreef in 1946 had
medicijnen gestudeerd en gepraktiseerd tot 1932: zijn ervaring heeft hem geholpen
om met zekerheid en tot in details deze verschijnselen van schizofrenie
te beschrijven, zoals die in zijn tijd bekend waren. Hij is eveneens de schrijver
van een aanzienlijk poezie-oeuvre en een groot aantal romans, waarin hij altijd
aandacht heeft voor de verschijnselen van isolement, de nadruk legt op
familierelaties en het streven om zich daaraan te ontworstelen.

In deze roman – De redding van Fré Bolderhey – gaat
hij uit van degene die in de directe omgeving leeft en houdt van de jonge Eddie:
de familie, de stad, de straten, of nog eens het reeële bestaan van
een verre neef die recent is opgenomen in een inrichting. Al het andere
dat beschreven wordt, is gebaseerd op wat zich in hem voordoet en eindigt met
hem te verpletteren. Hallicunaties volgen elkaar op. Men zou hier enige
invloed kunnen veronderstellen van de surrealisten, bij voorbeeld door de obsederende
aanwezigheid van een duivelse paraplu, maar Vestdijk imiteert niemand, uit zijn
fantasie spruiten de ongelooflijke hardheid van sommige scenes, de dubbelzinnige
rol van de moeder in de aanleg van haar kind en de soort broederschap waarmee
hij de neef benadert, die hem naar de hel is voorgegaan.

 

 


Un fou chasse l’autre. - ISBN 285940953X
Traduit de néerlandais par Spiro Macris, Phébus, 288 p. 19,50 Euro

Aussi en français:
Le jardin du cuivre (De Koperen Tuin) (ISBN 2-85940-269-1)
Les Voyageurs (De kellner en de levenden) Fnac

l'autre information sur Simon Vestdijk en français

retour au l’index