laatste toevoeging 12 januari 2020

Over deze website

Hier vind je voorbeelden van gedichten, essays, romans, korte verhalen, interviews, briefwisselingen, bibliografische en biografische gegevens over de schrijver Simon Vestdijk en tijdgenoten... Vragen staat vrij.

Op de foto vander en zoon (Simon II en Simon III), 1940 - foto door Ans Koster voor het huis Parklaan 6 te Doorn. Zilvervis suggereert dat op deze foto Simon en De Duitse keizer zouden staan - Obscuris vera involvens

doorzoek site - contact

Simon II en III Vestdijk

Inhoudsopgave

Nieuwe uitgave Maelstrom, Edgar Allan Poe

Als een beeldverhaal met 99 etsen van Céline Hudréaux is 'A descent into the Maelström' heruitgegeven. Daaraan toegevoegd de vertaling van Simon vestdijk. Zie http://www.celinehudreaux.com/ en de recensie in de Volkskrant door Joost Pollmann (1-1-2020).

 

Nieuwe uitgave Eindstation Auschwitz van Eddy de Wind

Binnenkort verschijnt bij Meulenhoff een nieuwe uitgave van Eindstation Auschwitz, dat in 1946 al eerder verscheen bij uitgeverij Republiek der Letteren, op aanraden van Simon Vestdijk - maar toen weinig aandacht kreeg. De huidige uitgave verschijnt in ruim 20 landen, en krijgt brede aandacht vanwege de aanstaande viering van 75 jaar bevrijding van Auschwitz. Zie het artikel van Ton Damen, Parool 5 april 2019.

 

Bevrijdingsfeest

In het radioprogramma Taalstaat is Bevrijdingsfeest op 7 september de Taalschat. Het boek zal in Oktober 2019 worden opgenomen in de DBNL (Digitale bibliotheek Nederlandse letteren).
Lees hier het eerste hoofdstuk.

Voor achtergrondinformatie zie op DBNL bijv. "Vestdijk: bosgeest in oorlogs- en vredestijd" van Fries de Vries (2008).

In Memoriam Tom van Deel

Aeolusharp

Harp van het ongerijmde,...
Wordt nog zijn klank geloofd,
Of is dit bezwarende heimwee
Reeds eeuwen gedoofd?

Stormen doen hem stortzeeën
Tusschen de vingers loopen,
En iedere zucht kan hij sloopen
Tusschen Noordkaap en Pyreneeën.

Zijwinden, somber verborgen,
Zullen van 't voorgeslacht
De fluisteringen bezorgen,
Verraderlijk ver uit den nacht .

Met zuivere ritselingen, -
Ook tot zonminiaturen
Verpuurd langs de kloostermuren, -
Bladert hij onder het zingen.

Hij gonst over 't aangevreten
en woedende Westerland,
Spant tusschen duivel en Grete
Een gesponnen heksenband...


uit Nagelaten gedichten
bezorgd door T. van Deel, G. Middag en H.T.M. van Vliet, Amsterdam, De Bezige bij 1986.

In memoria door Marita Mathijsen:
https://www.neerlandistiek.nl/2019/08/in-memoriam-tom-van-deel/

door Ingrid van der Graaf:
https://www.literairnederland.nl/in-memoriam-dichter-en-literair-criticus-tom-van-deel-1945-2019/

Carel Peeters
https://www.vn.nl/literair-criticus-tom-van-deel/

Kester Freriks
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/16/dichter-tom-van-deel-maakte-de-ongrijpbare-werkelijkheid-tastbaar-a3970258

Uit Muiterij tegen het etmaal, Het naakte bestaan
(Jean-Paul Sartre, La Nausée, 1938)


"Voor Sartre en zijn Antoine Roquentin is de filosofie niet een interessante en loffelijke bezigheid van min of meer 'humanistische' strekking, - hoe snijdend scherp wordt hier met de humanisten afgerekend! doch een alternatief van de waanzin, een noodsprong van iemand die tot het uiterste is gebracht.
Over de mens, die zijn eigen bestaan ontdekt, en daarmee het bestaan van de dingen, moest in deze tijd geschreven worden. Want het 'cogito ergo sum' van Descartes is geen dogmatische zekerheid, waarmee men voor enkele eeuwen rustig kan gaan slapen, het dient door iedere generatie opnieuw te worden bevochten, en zeker door een generatie als de onze, die de verwondering over het bestaan verloren heeft in het rumoer van het leven." [fragment]

 

 

Over deze website

Op deze site vind je voorbeelden van gedichten, fragmenten uit essays, romans, novelles, korte verhalen, interviews, briefwisselingen, bibliografische en biografische gegevens van SV en zijn tijdgenoten, verwijzingen naar uitgevers die SV uitgaven/uitgeven, lijsten van leverbare titels, links naar sites over Ter Braak, Du Perron, Theun de Vries, Adriaan Roland Holst, Hugo Claus, Willem Frederik Hermans, en anderen, de Anton Wachter Romans, bibliotheken en antiquariaten, symposia, literaire genootschappen en vakgroepen in het buitenland waar Nederlandse taal & literatuur wordt onderwezen en bestudeerd, toneelopvoeringen en verfilmingen van boeken, relevante e-mailadressen en boekverslagen, informatie over Harlingen en Doorn en andere plaatsen die een rol spelen in de romans en gedichten etc...

Deze website is een initiatief van de erven S. Vestdijk en ontvangt geen subsidie. Veel plezier, vragen staat vrij

© 2000-2019

Logboek van deze website