Over De vuuraanbidders

‘Wij rijgen aan de spits onze medemenschen om te bewijzen dat mensch en medemensch zo ver van elkaar staan als Noord- en Zuidpool!’


Zie J.J. Oversteegen - Merlyn, nr. 2

In de Digitale bibliotheek Nederlandse letteren is nu ook de roman De vuuraanbidders te vinden. Het in 1947 verschenen verhaal speelt zich af tijdens de tachtigjarige oorlog - deels in Leiden gedurende het Twaalfjarige bestand (1609-1621) - en deels elders in Europa.

Fragment:

"Zij was de dochter van een Heidelberger brouwer, en nog maar kort in het logement in dienst. Over de talrijke dienknapen, die zoo op het oog regelrecht uit de Steden der Vlakte ontsnapt schenen te zijn, kon Lysbet mij weinig anders mededeelen dan dat Kaplirsch ze bij zijn komst in Heidelberg bij zich had gehad; het waren vroegere trosjongens, en van trosjongens, dat wist ik te goed, was de verdorvenheid spreekwoordelijk. Zijn de hoeren schaarsch, dan nemen de jongens hun plaats in, zoo gaat het nu eenmaal in het leger toe. De benden van Mansfelt waren hiervoor beruchter dan andere. En Kaplirsch was zoetelaar bij Mansfelt geweest. Het spreekt vanzelf, dat ik over deze zaken niet met mijn zuster van gedachten kon wisselen."

In 1996 werd het boek in hoorspelvorm uitgebracht bij de TROS.

index op romans