ZELFKANT

Ik houd het meest van de halfland'lijkheid:
Van vage weidewinden die met lijnen
Vol waschgoed spelen; van fabrieksterreinen
Waar tusschen arm'lijk gras de lorrie rijdt,

Bevracht met het geheim der dokspoorlijnen.
Want 'k weet, er is daar waar men 't leven slijt
En toch niet leeft, zwervend meer eenzaamheid
Te vinden dan in bergen of ravijnen.

De walm van stoomtram en van bleekerij
Of van de ovens waar men schelpen brandt
Is meer dan thijmgeur aanstichter van droomen,

En 't zwarte kalf in 't weitje aan de rand
Wordt door een onverhoopt gedicht bevrijd
En in één beeld met sintels opgenomen

Door S. Vestdijk
uit: Dichters van dezen tijd,
uitgeverij P.N van Kampen & Zn., Amsterdam
http://home.quicknet.nl/mw/prive/poetisch/zelfkant.html

 

 

Geluidsbestand: Simon Vestdijk leest een fragment van het gedicht Zelfkant voor

MP3 546 kB download