Twee gedichten op muziek

In 2006 zette H. Belderbos de gedichten "Kwijnende liefde" en "Twee beken" op muziek voor 4 stemmig acapella koor. De stukken zijn uitgevoerd door Het heuvelrugkoor op vrijdag 9 februari 2007 (première) hiervan.

Hier kan je PDF bestanden bekijken en/of opslaan van de bladmuziek. Onderaan deze pagina staan de teksten van deze twee gedichten.

Kwijnende liefde

De twee beken

Deze bladmuziek van H. Belderbos en de twee gedichten van S. Vestdijk zijn vrijgegeven onder Creative Commons Licentie NL 2.5

d.w.z.: je mag:

- het werk kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren
- voor niet commerciële doeleinden
- indien de namen van de auteurs worden vermeld

De twee beken

(Leuvenum)

Zij gingen steeds éen weg, men zag hen samen,
Stroomden hier dichtbij, dáar weer verder af,
Weiden en hoeven omlijstend,– tot zij kwamen
In dichter woud, waar elk hetzelfde gaf,

Maar niet gelijk ontving. De eerste liep
Langs hoogbestruikten boschrand over steenen,
Den blauwen hemel tot spiegel. Schichtig verdwenen
Was de ander, donkerder omloofd en diep.

Zij kronk’len, murm’len, roepen geheimzinnig,
verraden elkander aan dwarsche dieren,
Bladeren helpen, vogels vlerken vinnig,

Of is ’t een wolk, die hun de binding brengt,–
Het woud buigt hen weer samen: als rivieren
Worden zij schuimend in den val vermengd.

 

Najaar - Nimmerdor -2005 - foto DickV

Kwijnende liefde


Het najaar, liefste, laat zijn lommerhoven
Maar langzaam bronzen, tegen wil en dank,
Om met dit uitstel van zijn zwaarste klank
Ons laat beraamde gaven voor te toov’ren.

Het bruinste blad ligt op de steenen bank.
Zet u daar niet: is hij ook warm van boven,
Van onder is ’t er kil als in de kloven
Die schaduw zaam’len in de wijnbergflank.

Het zonlicht doet de laatste hommels gonzen:
Een bruiloftslied, waarvan ’k de oorsprong ken,
En de bestemming, die ik blindlings nastaar.

Wie weet hoe hij beminnen moet in ’t najaar
Hij spreke; want zijn raad is goud waard, en,
Liefste, zijn liefde stellig méér dan de onze.

 

Creative Commons License
Op bovenstaande werken is een Creative Commons Licentie van toepassing.

geplaatst 31 maart 2007


naar de index van www.svestdijk.nl