Du Perron, Darja Collin, Slauerhoff, Vestdijk - 1931 in Dierentuin, foto Maas

LunaparkWij rollen op een montagne russe
In ongelijken spoed.
Je scherp-blauwe oogen glanzen,
Je blonde haren dansen,
Ik kijk maar toe,
Vlak achter je gezeten
En af en toe door mijn geweten
Opschrikkend,
Vroolijk rechtschikkend,
Aan mijn dasje strikkend,
Als droeg ik een halsband of een uniform,
En ik grijns luid, maar onhoorbaar: 'Enorm!'—
Maar als je weer voor je kijkt: steels
Zak ik wat draaierig buiten de rails
En verlang verveeld om eraf te springen,
Mij in bergende tenten weg te wringen
(Zoo bij die oude Zigeunervrouw,
Die, dik, walmend, mijn handpalm openvouwd'
Onder oogen als warme, geheime gitten,
En waarvoor ik niet behoef op te zitten).

S. Vestdijk
(uit Nagelaten gedichten, Amsterdam, De Bezige Bij 1986, bezorgd door T. van Deel, G. Middag en H.T.M. van Vliet)

Op muziek gezet door Trio 3 eilanden -opde CD "Wijk aan Zee"

Foto van links naar rechts E. Du perron,m Darja Collin, J. Slauerhoff, S. Vestdijk, Den Haag 1931. Bron - DBNL