Gethsemane


Waakt met mij, en nacht, en uur, en oogwenk,
Opdat ik de plek voel waar gij zijt.
Kunt gij waken, strijdend tegen lijfsdwang,
Kunt ge ook troosten met aanwezigheid.

Zo zijn goden vaak op ’t eind vereenzaamd,
Menschonwaardig haav’loos en verkild,
Dat zij need’rig smeeken om de bijstand
Van een vriend die ’t zelfde heeft gewild.

En zij gaan ongaarne in de doodsstrijd
Waar geen spiegel zelfs hen gadeslaat,
En zij huiv’ren voor de bleeke nanacht,
Als de haan kraait en de vriend verraadt.

Waakt met mij, en nacht, en uur, en oogwenk,
Slaap is maar een smalle overzij,
En wanneer de slaap u tch vermeestert,
Breekt uit droomen los, en waakt met mij


Ter gelegenheid van het koude Pasen, 2001 + een besneeuwde Pasen 2008.
April 2011 op muziek gezet door 3eilanden.

Afkomstig uit de Verzamelde gedichten (II, 419)*
oorsponkelijk verschenen in de Gestelsche liederen Amsterdam, Bezige Bij 1949.

index website