Demeter's klacht

Domme godin van 't weerkeerend seizoen
Der feestelijk herboren korenaren,
Waarom toch vreest gij voor de doodsgevaren,
Die u in ied're oogstmaand sidd'ren doen.

Om uwe dochter, die Hades ten zoen
U wel ontroofd wordt, maar om u te sparen,
Ook steeds wordt weergegeven aan de haren
Nog even blond en bloeiend, nu als toen?

'Ik leef niet in een overzicht der jaren,
Ik leef niet in een oordeel van 't seizoen,
Ik ben een vrouw, en kan geen toekomst baren

Uit een verleden vol van lentegroen,
En de minuut, dat zij is heengevaren,
Zal voor een eeuwigheid niet onderdoen.'

 

Uit Een op de zeven, uitgave Boekenweek 1996

 

 

Meer over Demeter in de kunst:

http://dbnl.nl/tekst/moor028vana01_01/moor028vana01_01_0033.php

Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater(1995)–Eric M. Moormann, Wilfried Uitterhoeve