De houtdiefstalDruksel door Hans Werkman - De houtdiefstal

 

Zooals op 'n eiland soms schipbreukelingen
Met wrakhout torsen voor 'n te bouwen hut
En zich verstolen op het strand verdringen,
Dat open ligt en vlak en onbeschut,

En luist'ren naar het ver verwijderd zingen
Van inboorlingen, en dan toch vol fut,
Zij het met angstig beven, verder springen,
Slechts denkend aan den planken en hun nut,

Zoo zag men 's avonds op de binnenplaats
De heeren Gort en Vestdijk moeizaam zwoegen,
Met planken die béter dan wrakhout waren.

Zij deden flink en hadden eerst veel praats,
Omdat zij zich zoo goed er doorheen sloegen, -
Totdat Gods stem hen wees op de gevaren.

 

De houtdiefstal gedicht door Simon Vestdijk en August Henkel (1944).

naar de index op de poëzie
naar de index van www.svestdijk.nl

Meer informatie over Werkman en Henkels
http://vitrine.library.uu.nl/wwwroot/nl/teksten/Afv400.htm