Overzicht van de dichtbundels

Berijmd palet - 1933
Vrouwendienst - 1934
Kind van stad en land - 1936
Klimmende legenden - 1940
Simplicia - 1941
De vliegende Hollander - 1941
Mnemosyne in de bergen - 1946
Thanatos aan banden - 1948
Gestelsche Liederen - 1949
Swordplay - wordplay (met A. Roland Holst) - 1950
Rembrandt en de engelen - 1956
Merlijn - 1957


naar index - poëzie s.vestdijk
naar lijst met eerste drukken van romans