In Memoriam Tom van Deel

Aeolusharp

Harp van het ongerijmde,...
Wordt nog zijn klank geloofd,
Of is dit bezwarende heimwee
Reeds eeuwen gedoofd?

Stormen doen hem stortzeeën
Tusschen de vingers loopen,
En iedere zucht kan hij sloopen
Tusschen Noordkaap en Pyreneeën.

Zijwinden, somber verborgen,
Zullen van 't voorgeslacht
De fluisteringen bezorgen,
Verraderlijk ver uit den nacht .

Met zuivere ritselingen, -
Ook tot zonminiaturen
Verpuurd langs de kloostermuren, -
Bladert hij onder het zingen.

Hij gonst over 't aangevreten
en woedende Westerland,
Spant tusschen duivel en Grete
Een gesponnen heksenband...


uit Nagelaten gedichten
bezorgd door T. van Deel, G. Middag en H.T.M. van Vliet, Amsterdam, De bezige bij 1986.

Tom van Deel - 1945 - 2019.

In memoria door Marita Mathijsen:
https://www.neerlandistiek.nl/2019/08/in-memoriam-tom-van-deel/

door Ingrid van der Graaf:
https://www.literairnederland.nl/in-memoriam-dichter-en-literair-criticus-tom-van-deel-1945-2019/

Carel Peeters
https://www.vn.nl/literair-criticus-tom-van-deel/

Kester Freriks
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/16/dichter-tom-van-deel-maakte-de-ongrijpbare-werkelijkheid-tastbaar-a3970258