Avondwake

In memoriam Max Schuhmacher
8 juni 2007


Waak bij het avondrood, waak dán terdege.
Geef heel uw aandacht aan de stervensgloed
Waarin verbrand wordt wat zich zuiv'ren moet,
En wees te vroeg het lamplicht niet genegen.

Onachtzaamheid in 't schemeruur, geboet
Door woeste droomen, 't doodsbesef ontstegen,
Belemmert wat als maan- en sterrenzegen
De reinigende geesten trekt uit 't bloed.

Eén uur van inkeer, handenvouwen, peinzen,
Doet ook úw dood, aanvaard, naar verten deinzen
Waar alle kleuren voorspraak zijn bij God.

Drijf deze dood niet uit bij lampschel lezen,
Maar voeg de stemmen van uw hoop en vreezen
Naar de avond en zijn purp'ren rijksgebod.

 

Uit Thanatos aan banden, een sonnettencyclus
Januari 1945
Verzamelde gedichten II, p. 354


naar de index van www.svestdijk.nl