label uit S. Vestdijk's Lier en Lancet

Ziektebeelden, Essays over literatuur en geneeskunde

Uit de boekbespreking in de NRC van 31-1-2003 door Hans van der Ploeg van het onder redactie van F. Meulenberg, J. van der Meer en A.K. Oderwald verschenen Ziektebeelden, Essays over literatuur en geneeskunde. Lemma, 730 p. 49,50 euro:

"Is het nodig dat artsen kennisnemen van de grote literatuur? De zeventig auteurs van het inspirerende Ziektebeelden [...] vinden duidelijk van wel. Geen beter middel om te leren hoe je als arts om moet gaan met almachtsgevoelens, hoop, verdriet, macht, de eerste dode patiënt tijdens de opleiding, onzekerheid, ambities, je rol als arts of huisbezoek."

"Met uitzondering van de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar medisch studenten facultatief literatuur kunnen kiezen, komt het vak in de medische opleiding nauwelijks aan bod. En voor een behoorlijk overzicht moeten we nog steeds terugvallen op De zieke mens in de romanliteratuur (1964) van Simon Vestdijk, waarin hij de manier waarop mensen omgaan met ziekte koppelt aan beroemde personages uit de wereldliteratuur."

"Ziektebeelden is een uitstekende opvolger van Vestdijks De zieke mens in de romanliteratuur. Het wachten is nu op een dito boek over literatuur en psychiatrie."

Een heruitgave van De zieke mens in de romanliteratuur is bij uitgeverij Mycena Vitilis verschenen in 2003 (144 p. ISBN 90-75663-39-0)

"In februari voltooide Vestdijk in opdracht van de Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek in Delft een groot essay in boekvorm [...]. Het werd toegestuurd aan alle artsen in Nederland. Het idee was afkomstig van B. Croiset van Uchelen, de bibliothecaris van de bibliotheek van de Orde van Vrijmetselaars in Den Haag. Zijn voorstel was het boek te voorzien van illustraties en samen met de perschef van de Gistfabriek, de heer Overbosch bracht hij een bezoek aan Vestdijk."

Hans Visser 1987, pag. 487

 Archief nieuwsberichten

contact

logboek

laatste aanpassing van deze pagina: 17 november 2013