Nieuwe uitgaven Mycena Vitils

Zomer 2005 heeft uitgeverij Mycena Vitilis twee nieuwe uitgaven verzorgd. De roman Aktaion onder de sterren is na 26 jaar weer te koop. Het is een fraai handgemaakte uitgave in linnen band, voorzien van kapitaal en leeslint.
Op een dag komt een Centaur aan het hof van koning Aristaios en koningin Autinoë. Dat komt van pas want de zoon Aktaion heeft een leermeester nodig.
Deze uitgave telt 287 pagina, de oorspronkelijke tekst is herspeld en uitgebreid met een drukgeschiedenis.
De band is ontworpen door Dick Vestdijk, het bindwerk is van Mieke Vestdijk.

De prijs is € 30,- ISBN 90-75663-46-3


Een tweede, handgebonden uitgave betreft De zwarte ruiter. Mycena Vitilis had deze roman al als gelumbeckte uitgave in haar fondslijst opgenomen, maar nu is er ook een gebonden uitgave van in olijfgroen linnen. Bovendien zijn er twee situatiekaartjes aan toegevoegd en een drukgeschiedenis.
In de Kaapse bossen tussen Doorn en Leersum rijdt de Zwarte Ruiter. Ooit, lang geleden, heeft deze zwarte ruiter de dochter van een kasteelheer proberen te redden toen het kasteel in brand stond, maar helaas: het meisje kwam in de vlammen om.
De band is ontworpen door Annemieke Vestdijk en het bindwerk is van Mieke Vestdijk.

De prijs is € 18,00 ISBN 90-75663-33-1

omslag van de Zwarte ruiter Kaft Aktaion onder de sterren
16 augustus 2005