logo weblinks

Webplekken elders

met informatie over literatuur, in het bijzonder auteurs uit het interbellum (1918-1940), tijdschrift Forum en aanverwante periodieken, literaire uitgeverijen, letterkunde, literatuur, poëzie, proza, antiquariaten, onderwijs, vertalingen, boekhandels, etc.

De sites worden onregelmatig nagegaan, de volgorde is meestal de recentste toevoeging boven.

laatste aanpassing: 3 december 2014

indexpagina

aan vullingen - wijzigingen welkom


 • Recensieweb.nl
  "bespreekt nieuwe oorspronkelijk Nederlandstalige literaire romans, verhalenbundels en novellen". Opgericht door masterstudenten literatuurwetenschap (UvA).

 • Dereactor.org
  Platform voor literaire kritiek

 • http://www.historische-romans.nl/
  Overzicht van historische romans die zich afspelen in België en Nederland. Titels zijn te vinden via een catalogus, tijdbalk en landkaart.

 • http://www.textualscholarship.nl/
  "bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het (digitaal) editeren, publiceren en analyseren van bronnen en teksten in de ruimste zin van het woord. De site biedt onder andere toegang tot edities, informatie over tools, achtergrondinformatie, praktische aanwijzingen en opinie. "


 • Literair Nederland -
  Voor "lezers en leesclubs in alle leeftijden" ; red.: Carolien Lohmeijer, Ingrid van der Graaf en Menno Hartman. Opgericht december 2002.


 • 'Erasmus online', is een zoekmachine met ruim 5000 beschrijvingen van zeldzame edities en vroege vertalingen van Erasmus. Van ruim 2000 edities is een afbeelding van de titelpagina toegevoegd. samenwerking tussen de Openbare bibliotheek Rotterdam en de Erasmus universiteit.

 • http://www.cornetsdegroot.com/ - nieuwe webplek voor het werk van Rudy Cornets de Groot. Via "Bloemlezing de Open Ruimte" en "Queeste" zijn essays te vinden over Vestdijk, Beatrijs, Mulisch, Lucebert en Speenhoff.


 • Op de website van de Bibliotheek van de Universiteit Utrecht een beschrijving van de collectie Vestdijk met daarin opgenomen de bibliotheek van de schrijver.

 • http://www.abebooks.de/ - grote Duitstalige zoekmachine in antiquarische titelbestanden.


 • http://mify.org/poems/poems20/vestdijk.shtml - informatie over en twee vertaalde gedichten van SV in het Russisch.

 • SV vertaalde Sherlock Holmes. Meer informatie over deze figuur en zijn schepper, Arthur Conan Doyle is te zien op http://www.sherlockholmesonline.org/ .

 • Klassiekegedichten.net met daarop een bespreking van het gedicht Het Kind door Joop Leibbrand, Zelfkant door Karin Doornik en De overlevende door Rutger H. Cornets de Groot

 • http://www.louiscouperus.nl/
  Website van het Louis Couperus Genootschap.


 • Boekbond: "De bond stelt zich ten doel de belangen van de boekhandel te behartigen, orde en regelmaat daarin te bevorderen, de boekverkopers nader tot elkaar te brengen, al het mogelijke te doen om het aanzien van de boekhandel te handhaven en te vergroten en tot uitdrukking te brengen dat het vervullen van de maatschappelijke functie van de boekhandel waarborgen vergt ten aanzien van zijn onafhankelijkheid en bedrijfseconomische positie".

 • http://www.lvvn.nl/
  Landelijke vereniging van Neerlandici, uitgever van het tijdschrift Vaktaal.

 • Stichting Achterland
  te Zeist, stelt zich ten doel literatuur voor een breder publiek aantrekkelijk te maken. "Dit gebeurt door samenstellen en uitgeven van boeken over onderwerpen die dicht bij de lezer staan. Eén van die onderwerpen is de stem van de eigen plek die de basis vormt voor onze reeks over Nederlandse steden, streken en provincies".
  Bijvoorbeeld: : Utrechtse Heuvelrug, dichterlijk domein. 2000

 • Hinderickx & Winderickx
  Antiquariaat te Utrecht - Oude Gracht 234.

 • De Brakman Kring
  Over auteur Willem Brakman, met daarop o.a. een fragment uit Vestdijk en pantoufles, een bibliografie, aankondigingen van nog te verschijnen werk en verwijzingen naar gerelateerde auteurs.

 • De Vestdijkkring opgericht in 1971.
  De site bevat actueel nieuws, en inhoudsopgaven van tijdschriften. De Vestdijkkring organiseert regelmatig bijeenkomsten.

 • http://www.nlpvf.nl/
  Website van het Nederlands Literair productie- en vertalingsfonds. Daarop 2 SV titels vermeld: http://www.nlpvf.nl/search/index.php?AuthorID=99


 • Uitgeverij Lubberhuizen
  Gespecialiseerde uitgeverij uit Amsterdam.
 • NedWeb
  Online-informatie voor Neerlandistiek / Nederlandistik in Wenen.

 • http://www.cs-music.com/features/r2c.html
  Cliff Crego vertaalt wekelijks gedichten uit het Nederlands in het Engels. Hij vertaalde in oktober 2001 Zelfkant als:


  Edge of Myself

  The half-rural countryside I love the most:
  The vague pasture winds that play
  With the wash on the lines; the factory lots
  Where between the dry grass trains go about,


  Laden with the secrets of tracks on a pier.
  Because I know, that there life is worn down,
  And yet doesn't live, drifting, finding more
  Solitude than in mountains or ravines.


  The smoke from steam trollies and bleach factory,
  Or the ovens where they burn the shells,
  More than the smell of thyme, are kindlers of dreams,


  And the black calf in the meadow at the edge
  Is set free by an unlooked for poem
  And with the cinders with but one image taken in.

 • http://www.willemdemerode.nl/
  Willem de Mérode (1887-1939) was de dichtersnaam van Willem Eduard Keuning • Letterkundig Museum
  Telefoon: 070 - 3339666 info@nlmd.nl
  Prins Willem-Alexanderhof 5 2595 BE Den Haag Postbus 90515 2509 LM Den Haag Fax 070 - 347 79 41
  http://www.letterkundigmuseum.nl/

  De collectie bevat o.a.:

  • Brieven (van, aan en over voornamelijk Nederlandstalige auteurs, kunstenaars en literaire corporaties als tijdschriften, uitgeverijen e.d.)
  • Handschriften en overige archivalia (drukproeven, persoonlijke documenten, reclamedrukwerk e.d. van Nederlandstalige auteurs)
  • Illustratief materiaal (foto's, getekende en geschilderde portretten, boekillustraties, affiches, rijmprenten e.d. van Nederlandstalige auteurs en illustratoren)
  • Audiovisueel materiaal (films, video's, geluidsbanden, grammofoonplaten, compact discs e.d. van en over Nederlandstalige auteurs)
  • LM-Vakbibliotheek (Volwassenen) (beschrijvingen van in het museum aanwezige secundaire literatuur betreffende Nederlandse letterkunde. En beschrijvingen van zowel letterkundige vaktijdschriften als van literaire tijdschriften)
  • LM-Vakbibliotheek (Jeugd) (beschrijvingen van in het museum aanwezige secundaire publicaties op het gebied van alle aspecten van Nederlandse en buitenlandse jeugdliteratuur: auteurs, illustratoren, thema's, leesgedrag, leesbevordering e.d. Dit collectie-onderdeel omvat beschrijvingen van zowel afzonderlijke publicaties (en gedeelten daarvan) als van tijdschriftartikelen en audiovisuele materialen)


Deze svestdijk.nl webplek-pagina is gestart 1 juni 2000
laatste bijwerking en controle 3 ecember 2014, tips en wijzigingen welkom