Informatie over het tijdschrift De Vestdijkkroniek

In het spraakgebruik ook wel "de kroniek" genoemd, het verenigingsblad van d Vestdijkkring. Momenteel verschijnt het blad drie keer per jaar, gedrukt door Flevodruk te Harderwijk en fraai vormgegeven door Harald Slaterus te Arnhem.

In de redactie hebben momenteel zitting: Hank Ort (eindred.) en Peter Klooss,
red. medewerkers: René Marres, Menno Postma en Marijke Blijham.

Op de site van de Vestdijkkring zijn de inhoudsopgaven terug te vinden.

Eerdere nummers zijn te raadplegen o.a. in de

  • Universiteitsbibliotheek Utrecht
    ABLOP: Ts oct 6000 VOL 2 (1973) - VOL 89 (1995) en tijd.coll.2 LBTC:
  • De BelgischeNationale bibliotheek:
    45.706 R (Magazijn - Algemene Leeszaal) Coll. : *(1974)3/4-(2000)95 Reg. 1973/1987[1986]; Nr.1-89
  • Nederlandse Nationale Bibliotheek (KB):
    TD 4468 DEPOTEXEMPLAAR
  • Oudere jaargangen (1973 - 1981) in de Openbare Bibliotheek te Leeuwarden.

Losse nummers zijn verkrijgbaar door overmaking van € 6,- + € 2,50 verzendkosten op rekening 26 52 301 t.n.v. de penningmeester Vestdijkkring te Amsterdam, o.v.m. "Vestdijkkroniek", jaargang en nummer.

 

 

laatste aanpassing, 27-10-2004