A. Roland Holst en de Kelten

 

Sötemann's studie stel ik dan ook minder hoog als bijdrage tot een beter begrip voor de poëzie van A. Roland Holst dan als boeiende en beknopte uiteenzetting van de Keltische geestesstructuur. Langs allerlei omwegen, met name via de romantiserende bewerkingen van Ierse mythen door Lady Gregory, heeft deze structuur op de dichter vat gekregen. Hierbij evenwel ging al het essentieel Keltische (het concrete, het primitieve, harde, de magisch zakelijke 'taboes', bij de Ieren 'geassa' genaamd) verloren, en een schakel wordt nog maar gevormd door een gevoel van kosmische eenheid, bij de Kelten vanzelfsprekend, bij Holst een voorwerp van 'Elysees' verlangen, dat zelden of nooit bevredigd wordt.

Uit Zuiverende kroniek

2014 verschenen als E-book bij uitgeverij Meulenhoff