Demeter's klacht

Domme godin van 't weerkerend seizoen
Der feestelijk herboren korenaren,
Waarom toch vreest gij voor de doodsgevaren,
Die u in ied're oogstmaand sidd'ren doen.

Om uwe dochter, die Hades ten zoen
U wel ontroofd wordt, maar om u te sparen,
Nog even blond en bloeiend, nu als toen?

'Ik leef niet in een overzicht der jaren,
Ik leef niet in een oordeel van 't seizoen,
Ik ben een vrouw, en kan geen toekomst baren

Uit een verleden vol van lentegroen,
En de minuut, dat zij is heengevaren,
Zal voor een eewugheid niet onderdoen.'

 

Uit Een op de zeven, uitgave Boekenweek 1996

Meer informatie over Demeter

 

Reine Wellens bespreekt gedichten van Hester Knibbe waarin Demeter en Hades ook een rol spelen